söndag 18 november 2018

18 nov - Hos 10

BRYTA NY MARK

Bibelläsning: Hos 10
"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN" (Hos 10:12 FB)
Folkets välstånd hade ökat (vers 1). Men i takt med att välståndet ökade fick folket alltmer ett delat hjärta (vers 2). De slutade inte att tillbe Herren, men de började och tillbe andra saker i livet och fick ett delat hjärta.

Men Gud kallar sitt folk till omvändelse. Det är dags att söka Herren (vers 12). Vi får inte slå oss till ro med det vi har uppnått, det är dags att bryta ny mark (vers 12). Det finns fortfarande mycket kvar att erövra för Guds rike!

Låt oss utmanas av dessa ord och fråga Gud vad de kan innebära för oss:
-Det är dags att söka Herren
-Det är dags att bryta ny mark r dagen

==> Mannakorn att tugga på tugga på under dagen: Det är dags att söka Herren. Det är dags att bryta ny mark.
__________________
Innehåll kapitel 10:
Israels synder och uppmaning att söka Herren
__________________

lördag 17 november 2018

17 nov - Hos 9

ATT INTE LYSSNA PÅ HERREN

Bibelläsning: Hosea 9
"Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken." (Hos 9:17 FB)

Synden för alltid med sig fruktansvärda konsekvenser. Kapitlet talar om resultatet av folkets synder. Allt sammanfattas med orsaken till att allt går fel "ty det har inte lyssnat på honom". (vers 17)

Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.

Att inte lyssna på Herren för alltid med sig negativa konsekvenser. För oss själva och för andra människor.

Att inte lyssna på Herren innebär att vi gör felaktiga livsval. Och våra livsval påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Föräldrars livsval påverkar deras barn och så vidare.

Profeten Hosea förkunnar resultatet av judarnas felaktiga livsval: "De skall bli flyktingar bland hednafolken" (vers 17). Den profetian gick i uppfyllelse. Från Jesu generation till våra dagar har judarna varit kringspridda över hela världen och fått utstå oerhörda lidanden.

Men det finns ett alternativ till "att inte lyssna på Herren". Alternativet är att lyssna på Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människo
r
_______________________
Innehåll Kapitel 9:
Straff för Israels synder
__________________

fredag 16 november 2018

16 nov - Hos 8

SÅ VIND OCH SKÖRDA STORM

Bibelläsning: Hosea 8
"Vind sår de, och storm skördar de" (Hos 8:7 FB)
Vind och storm är samma sak. Storm är bara så mycket mer än bara vind.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi skördar. Då vi sår vill vi få tillbaka samma sak som vi sår ut, fast mycket mer.

Så är det också i livet. Det finns ett förhållande mellan det vi sår ut och det vi skördar. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7)

-Då vi sår hat är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår misstänksamhet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår vänlighet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-Då vi sår kärlek är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.

Vi kanske inte ser resultatet av det vi sår på en gång, men förr eller senare når det ifatt oss.

Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?
___________________
Innehåll kapitel 8:
Israels falska gudstjänst
___________________

torsdag 15 november 2018

15 nov - Hos 7

EN AVFALLEN KYRKA

Bibelläsning: Hosea 7
"...de har avfallit från mig! Jag vill friköpa dem, men de har talat lögnaktigt om mig" (Hos 7:13 FB)
 Guds folk har avfallit från Gud. Det är inte så att religiositeten har minskat, det är bara det att folket vänder sig till andra gudar. Folket frågar sina avgudar om råd (Hos 4:12). Folket "vänder om, men inte till den som är därovan" (vers 16).

Situationen liknar på många sätt dagens situation. Kyrkorna annonserar och inbjuder till olika aktiviteter med sitt ursprung i österns religioner. Tron på högre makter har inte avtagit men på många håll vänder man sig inte till Gud, utan till andra makter.

Herren ville friköpa folket "men de har talat lögnaktigt om mig" (vers 13). Guds ord ifrågasätts idag i mycket högre utsträckning än tidigare. Idag får vi ofta höra ormens röst "Skulle Gud verkligen ha sagt?" (1 Mos 3:1). Jesus säger att Han är den enda vägen till Fadern (Joh 14:6). Idag kan vi höra kyrkoledare säga att Jesus är en av flera vägar till Gud.

"De ropar inte till mig av hela hjärtat" (vers 14). Men det är just det som Gud längtar efter. Ett folk som ropar efter Honom av hela hjärtat. Herren vill fortfarande friköpa oss (vers 13), och det kommer Han att göra då vi vänder om till Honom. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet" (Upp 22:17) 
_____________________
Innehåll kapitel 7:
Guds längtan efter ett folk som vänt honom ryggen
_____________________

onsdag 14 november 2018

14 nov - Hos 6

YTLIG KÄRLEK

Bibelläsning: Hosea 6
"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)
Folket uttrycker sin önskan att vända om till Herren:
-"Kom låt oss vända om till Herren" (vers 1) -"Låt oss lära känna Herren" (vers 3)
Men Gud ser till folkets hjärtan och inte bara till deras ord. Även om de har en stark bekännelse i munnen ser Herren att den är väldigt ytlig och flyktig. Gud liknar folkets kärlek med en morgondis som försvinner eller med daggen som kommer på morgonen (vers 4)

Vad Gud söker är hjärtan som är överlåtna i kärlek till Honom och inte bara ord eller ceremonier.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB) 
______________________
Innehåll kapitel 6:
Folkets kärlek är ytlig.
De ersätter gudslängtan med ceremonier
______________________

tisdag 13 november 2018

13 nov - Hos 5

GUD TRÄNGER SIG INTE PÅ

Bibelläsning: Hosea 5
"Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig."  (Hos 5:15 FB)
Kapitel fem beskriver hur folkets gärningar hindrar folket att vända tillbaka till Herren (vers 4). Då folket vänt sig bort från Herren blir de öppna för attacker från fienden (vers 8).

Så är det också med oss då vi vänder oss bort ifrån Herren. Vi lämnar fältet fritt för fienden att attackera oss.

Men Gud tränger sig inte på. Han tvingar oss inte att vända tillbaka till honom. Han drar sig tillbaka till dess vi frågar efter honom. Hoseas femte kapitel avslutas med ord som liknar Jesu ord då han betraktar Jerusalem:
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." (Matt 23:37-39)
Då vi vänder tillbaka till Herren, så finns han där och väntar på oss...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren går tillrätta med sitt folk för att de flyttar råmärken (vers 10) och frivilligt följer människobud (vers 11).
Hur stämmer det med situationen i vårt land idag? i vår kyrka? I mitt liv?
____________________
Innehåll kapitel 5:
Israel och Juda hotas av undergång
____________________

måndag 12 november 2018

12 nov - Hos 4

ETT FOLK SOM GÅTT VILSE

Bibelläsning: Hosea 4
"Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet." (Hos 4:1 FB)

Herren går till rätta med folket i landet genom profeten Hosea. Då man läser beskrivningen av tillståndet i landet kan man bli fundersam om det inte i lika hög grad talar in i tillståndet i dagens Sverige.
-ingen sanning (alla "sanningar" lika sanna) (vers 1)
-ingen kärlek (vers 1)
-ingen kunskap om Gud (vers 1)
-glömt Guds undervisning (vers 6)
-de har glömt att hålla sig till Herren (vers 10)
-ockulta yttringar, tillbedjan av saker, spådom (vers 12)
-sexuell lössläppthet bland både kvinnor och män (vers 13-15)
-omåttlig dryckenskap (vers 18)

Detta manar till bön för Sverige. En bön om att kunskapen om Gud ska få komma tillbaka och vända folkets hjärtan till Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser min "lista" ut i Guds ögon? Hur är det med min kunskap om Herren? Min kärlek till Gud och människor?
____________________
Innehåll kapitel 4:
Herrens anklagelser mot Israel.
____________________