måndag 21 januari 2019

21 jan - Matt 15


"DIN TRO ÄR STOR. DET SKALL BLI SOM DU VILL!” - Matteus 15


Bibelläsning: Matteus 15: 
"Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad." (Matt 15:28 FB)

Ännu en gång i Matteusevangeliet betonar Jesus betydelsen av vår tro. Först är Jesus motvillig till att kommunicera med kvinnan, men kvinnans trosvisshet och enträgenhet får Jesus att agera och säga: "Det får bli som du vill".

Det ser ut som om vår tro är med och förlöser det som finns hos Gud.

-Herre, ge mig en större tro. En tro som får vara med och förlösa det som finns hos dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Din tro är stor. Det ska bli som du vill (vers 28). Kan Jesus säga samma sak till mig som till den kananeiska kvinnan?


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-20 Guds bud eller människors regler?
Det finns mycket som är bra med traditioner. Men vi kan ha så lätt att styras av vårt sätt att göra saker på, vad vi anser vara rätt, våra traditioner, att vi sätter det högre än vad Gud säger.
   Fariséerna tog illa vid sig (vers 12). Målet är inte att människor ska ta illa vid sig, men kan det vara så att vi ibland är så rädda att folk ska ta illa vid sig att vi undanhåller sanningen?

Vers 21-28 "Din tro är stark"
Här ser vi det igen. Det är ett tema som går igen. Vår tro har en stor betydelse för att Guds kraft ska bryta igenom. Här är de exempel ifrån Matteus evangelium som vi mött hittills:
- "Gå, som du tror skall det ske dig" (Matt 8:13)
- "Din tro har frälst dig" (Matt 9,22)
- "Som ni tror skall det ske med er" (Matt 9:29)
- "Och han gjorde inga kraftgärningar där. eftersom de inte trodde" (Matt 13:58)
- "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill" (Matt 15:28)

Vers 29-31 Jesus botar sjuka

Vers 32-39 Mat åt fyra tusen
Här händer det igen. Mötet är långt och människor börjar bli hungriga. I kapitel 14 var det fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Här är det fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
Det ser ut som om lärjungarna inte hade lärt någonting från det första mötet. Lärjungarna ser bara till det som syns och kan räknas. De ber Jesus skicka iväg folket så de kan skaffa sig mat själva. Lärjungarna ser ingen annan lösning, trots det stora under de fick uppleva i förra mötet. De säger "Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken?"
   Jesus frågar hur mycket mat lärjungarna hade och ber dem ge maten till honom. Jesus välsignar maten och då alla hade ätit sig mätta stod det sju fulla korgar fulla med mat som ingen orkade äta. De sju korgarna står som ett vittnesbörd om vem Jesus är: Överflödets Gud!
   Igen sker undret i lärjungarnas händer. Jesus tar de sju bröden och fiskarna, ber bordsbönen och ger dem (=sju bröd och några fiskar) tillbaka till lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket (vers 36).
Till eftertanke:
Då vi läser dagens bibelläsning gör vi det för lätt för oss själva om vi pekar finger åt fariséerna som bröt mot Guds lag för att upprätthålla sina traditioner. Men hur är det med dig och mig, våra kyrkor och Kyrkan i stort? Har vi traditioner, läror eller doktriner i kyrkan som är människoverk och som kan bli ett hinder i vår relation till Gud?

söndag 20 januari 2019

20 jan - Matt 14
"GE DEM NÅGOT ATT ÄTA" -
Matteus 14Bibelläsning: Matteusevangeliet 14
Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000)

Det hade varit ett långt möte. Lärjungarna påpekar för Jesus att människorna var hungriga och att Jesus borde göra något åt det.

Då säger Jesus att det kan lärjungarna göra själva. Lärjungarna svarar att dom har inget att ge och Jesus svarar att de ska ge det de har till honom. Lärjungarna ger det till Jesus och han ber bordsbönen och sedan räcker han tillbaka två fiskar och fem bröd till lärjungarna.

I lärjungarnas händer sker undret! Maten tar helt enkelt inte slut. Det blev till och med tolv korgar mat över.

Vi kan kanske många gånger uppleva att vi inte har något att bidra med. Vår kunskap, vår förmåga och våra resurser är alltför små. Då får vi överlåta oss själva och det vi har till Jesus. Och då Han får välsigna det vi ger till honom, kan det bli överflödande rikt.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Lämna dem till mig" (vers 18 Bibel 2000). Det sa Jesus till lärjungarna då de såg på sina otillräckliga resurser och bristande möjligheter att klara av situationen.


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-11 Johannes döparen dör
Vers 13-21 Mat till femtusen
Vers 22-33 Jesus och Petrus går på vattnet

Jesus undervisar, ber och gör underverk
I kapitel 14 ser vi de ingredienser som är kännetecknande för Jesu liv. Han förkunnade Guds rike och gjorde gudsrikets övernaturliga gärningar.

Undervisar
Jesus undervisar för fem tusen män, förutom kvinnor och barn

Ber
Vid flera tillfällen i kapitlet står det att Jesus bad:
Efter beskedet om Johannes Döparens död, vers 13
Jesus ber och välsignar maten vers 19
Efter matundret, vers 23

Gör underverk
Mättar femtusen, förutom kvinnor och barn
Stillar stormen
Jesus botar alla dem som var sjuka, vers 14
Jesus botar alla sjuka, vers

Till eftertanke:
Lämna dem åt mig, sa Jesus till lärjungarna. Finns det saker i mitt liv som jag borde lämna till Jesus?
Håller jag tillbaka välsignelser för att jag inte lämnar saker till Gud?

lördag 19 januari 2019

19 jan - Ps 8+9


JESUS HERRE ÖVER ALLT - Psalm 8


Bibelläsning: Psalm 8

”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB).

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Heb 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och talar om att han för en kort tid ska vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  
Tacka Gud för hans skapelse och omsorg.HERREN ÄR EN BORG - Psalm 9

Bibelläsning: Psalm 9

"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda runt omkring. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan i vårt hjärtas borg. Det påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta: "Uppå mitt hjärtas borg står glädjens flagg i topp, ty konungen hemma nu är."

==Mannakorn att tugga på under dagen:  
Lita på Gud och vittna om hans under.