lördag 25 maj 2019

26 maj - Apg 15


ENIGHET OCH OENIGHET – Apg 15


Bibelläsning: Apostlagärningarna 15
"Den helige anden och vi har beslutat..." (Apg 15:28)

På grund av oenighet ute på fältet om de nykristna skulle vara tvungna att hålla de gamla judiska lagarna, samlades apostlamötet i Jerusalem. Oenigheten ledde fram till ett beslut där man kunde säga att beslutet togs i enighet mellan "den Helige Ande och vi" (Apg 15:28).

Kapitlet avslutas med att Paulus och Barnabas blir oeniga om Markus skulle få åka med dem på nästa missionsresa eller inte. Samtalet slutade med att ett "så häftigt uppträde att de skildes åt." (Apg 15:39). Knappast hedrande för Paulus och Barnabas - men, så mänskligt. Det var tydligen inte alla beslut i apostlarnas liv som togs i enighet med den Helige Ande.

Hjälp mig Gud, att de beslut jag tar i dag och i dagar som kommer, ska fattas i enighet med den Helige Ande.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger den helige Ande till mig idag? 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Vad krävs för att bli frälst?
Problemet som behandlas i detta kapitel uppstod då några män började lära att man inte kunde bli frälst, om man inte lät omskära sig (vers 1).
Med jämna mellanrum kan man höra att det finns de som ställer upp krav som måste uppfyllas för att man ska bli frälst "...de kunde inte bli frälsta, om de inte..." (vers 1).
Resultatet av Apostlamötet blev att Petrus deklarerar att man blir frälst genom Herrens nåd (vers 11).
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja förklara vad som krävs för att bli frälst för någon som ber dig om hjälp med det?
Här är några användbara bibelord: Rom 10:9-10; Apg 2:21; Joh 1:12

Paulus och Barnabbas  blir osams
Att det bli stor enighet i en lärofråga kan ju vara lätt att förstå. Man kan till och med anse att det var rätt att ta strid i en så avgörande fråga.
Men att Paulus och Barnabas blir osams om vem de ska ha med sig på missionsresan kan man väl tycka är mindre smickrande.
Till eftertanke:
Att Lukas, Paulus följeslagare under många senare resor, tar med detaljen att Paulus och Barnabbas blir osams är kanske förvånande. Lukas önskade säkert framställa sin vän så positivt som möjligt.
Anser du att den berättelsen stärker trovärdigheten på Apostlagärningarna?

25 maj - Ps 62+63


ENDAST HOS GUD


Bibelläsning: Psalm 62

"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning…. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer."  (Ps 62:2,11 FB)

Här talar psalmisten om vad man kan och vad man inte kan sätta sin lit till. Han varnar för att sätta sin lit till våld och det man vunnit på ett oärligt sätt.

Rikedom kan inte ge själen ro. Den bidrar snarare till oro. Det finns bara en enda plats där själen kan få varaktig ro. Endast hos Gud. Endast betyder att det inte finns någon annan stans där själen kan få ro.

Vi får ständigt komma tillbaka till honom, som är den enda som kan ge varaktig vila för själen:

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Endast hos dig, Gud.
TÖRST


Bibelläsning: Psalm 63
"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi ens hinner med att bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker oftast mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är att vi har törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, väck upp törsten efter dig igen!

fredag 24 maj 2019

24 maj - Ps 61


EN KLIPPA SOM ÄR HÖGRE ÄN JAG


Bibelläsning: Psalm 61

"För mig upp på en klippa som är högre än jag"
(Ps 61:3 FB)

David ber om hjälp från Gud i en svår situation. Han är i behov av hjälp från någon som är större än han själv.

Ibland kan vi känna det som om vi inte räcker till. Alla våra ansträngningar har inte kunnat lösa våra problem. Vi längtar efter att någon större än oss själva ska gripa in och lösa det vi inte själva klarar av.

Eller, som den unga kvinnan uttryckte det, då familjen hade råkat ut för en vattenskada i sitt hus: "Jag önskar att någon vuxen hade varit här".

Det finns någon som är större, högre än vi själva. Det finns någon som vi får komma till då problemen hopar sig. Det finns någon som vi kan be till och säga "För mig upp på en klippa som är högre än jag själv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila (Matt 11:28)