måndag 25 mars 2019

25 mars - Luk 16


INGEN KAN TJÄNA TVÅ HERRAR – Lukas 16


Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" inte tar över makten i ditt liv.

-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i ditt liv?

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.


Översikt - Kommentar - Till eftertankeDet handlar om förvaltarskap

I liknelsen om den ohederlige förvaltaren (vers 1-18) talar Jesus direkt till sina egna lärjungar. Han berättar om en förvaltare som förskingrade det han hade att förvalta.

   Vi är alla den förvaltaren. Vi äger egentligen ingenting här i världen. Antingen vi har mycket eller lite är det bara en kort period vi har möjlighet att förvalta det vi fått. Den som dör rik har ingen glädje av all sin rikedom efter döden. Detta tema tar Jesus upp senare i detta kapitel i liknelsen om den rike mannen och Lasarus (vers 19-31).

   Förutom materiella tillgångar förvaltar vi våra naturliga gåvor, vår kallelse, de andliga gåvor Herren ger oss att förvalta, ja, hela vårt liv.

   Några lyckas väl då det gäller de materiella gåvorna och misslyckas med att förvalta livet (den rike mannen i liknelsen om Lasarus), andra misslyckas med förvaltarskapet av de materiella gåvorna, men lyckas bättre med att förvalta livet (kanske Lasarus hör till den kategorin).

   Men förmodligen misslyckas vi alla att förvalta all den välsignelse som Herren ger oss. Alla tillfällen att förmedla hans kraft, kärlek och omsorg. Vi är alla som den ohederlige förvaltaren. Vi har förskingrat många tillfällen att lyssna och lyda Herrens uppmaningar i våra liv.

   På samma sätt som den ohederlige förvaltaren i liknelsen kommer vi alla att få skiljas från vårt uppdrag en gång. Och då vi märker att tiden närmar sig kanske vi också vill använda de resurser vi har fått att ge dem vidare til andra.

   Detta är en liknelse som kan vara väldigt svår att förstå, men jag får gång på gång återvända till några ord som Mark Twain lär ha sagt: "Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det som jag inte förstår, utan det jag förstår". 

   Det som framgår tydligt i liknelsen om den ohederlige förvaltaren är:

- att vi en dag ska stå till svars för hur vi har förvaltat det som Herren har gett oss att förvalta

- att vi måste välja vem som ska vara Herre i våra liv, Gud eller Mammon (vers 13). Vi kan inte ha två herrar.

Till eftertanke:
Varför tror du att den ohederlige förvaltaren får beröm av sin herre? (vers 8)


   I kapitlet uttrycker Jesus en uppmaning för alla att komma in i Guds rike (vers 16). Och som så många andra gånger påminner Jesus här om den dubbla utgången av livet, där den rike mannen plågas i helvetet och Lasarus fick platsen vid Abrahams sida (vers 22-23).

Till eftertanke:

- Jesus säger att evangeliet om Guds rike ska predikas med en uppmaning att komma in i Guds rike. Är också spridandet av evangeliet en del av vårt förvaltarskap?

- I vilka andra sammanhang talar Jesus om detta livets dubbla utgång?

söndag 24 mars 2019

24 mars - Luk 15


AVDELNINGEN FÖR BORTTAPPADE EFFEKTERLukas 15

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15

"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är borttappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbaka hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: För Gud är varje individ är oersättlig! Hjälp mig att se andra människor med Guds ögon.

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Tre berättelser om det som har kommit bort. Ett får, ett mynt och en son.

Kapitlet börjar med att beskriva två grupper av människor omkring Jesus. Dels är det publikanerna och syndarna som höll sig nära Jesus för att höra honom, dels var det fariseerna och de skriftlärda som inte var lika entusiastiska och som kritiserade Jesus.

De tre berättelserna i kapitlet har en udd mot fariseerna och de skriftlärda och är ett svar på deras kritik mot Jesus för att han är tillsammans med syndare.

1/ Det återfunna fåret
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vad kan den berättelsen säga oss idag i våra församlingar?

2/ Det återfunna myntet
Till eftertanke:
- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Tror du fariseerna och de skriftlärda kunde glädja sig tillsammans med änglarna?

3/ Den återfunne sonen
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vem är det som representerar fariseerna och de skriftlärda? Den återfunne sonen eller den hemmavarande?
- Kan det vara så att vi också kan vara hemma tillsammans med far utan att vara tillsammans med far? Förklara ditt svar.
- Varför ville inte den hemmavarande sonen vara med på festen?

Vem handlar liknelsen om?
Liknelsen brukar kallas "liknelsen om den förlorade sonen". Men är det verkligen han som är huvudpersonen? Eller är det kanske den hemmavarande sonen som är huvudpersonen? Det finns många "hemmavarande" söner i våra kårer och församlingar. Människor som alltid är där och ger av sin tid och sina resurser, men utan glädje och kanske med viss avund på andra som får mer uppmärksamhet.
Nej jag tror att huvudpersonen i liknelsen varken är den förlorade sonen eller den hemmavarande sonen. Huvudpersonen är far! Liknelsen börjar med orden "En man hade två söner". Liknelsen handlar om vad som finns i Gud Faders hjärta. Den handlar om hur Gud ser på den som lider och går vilse. Den handlar om Guds längtan att få gemenskap med oss. Den handlar om Gud!

lördag 23 mars 2019

23 mars - Ps 35+36


MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN

Bibelläsning: Psalm 35
"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning…. "Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..."
(Ps 35:9,17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtidigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

De flesta kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, som kan kännas oändlig, kommer en gryning med en soluppgång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:"Säg till min själ, ´Jag är din frälsning´" (vers 3).
NÅD


Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi får leva i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!==> Mannakorn att tugga på under dagen: Paulus skriver ”Jag förkastar inte Guds nåd” (Gal 2:21). Vad innebär Guds nåd i mitt liv?